Plaćanje članarine Škole nogometa

 U svrhu nesmetanog odvijanja poslovanja te poboljšanja u radu Škole nogometa neophodno je redovito podmirenje članarine polaznika Škole nogometa.

 • članarina se plaća od dana upisa do izdavanja istupnice, u iznosu koji odredi klub (40EUR/mj za natjecatelje, 35EUR/mj nenatjecatelji). 
 • Ukoliko u klubu treniraju dvoje ili više braće/sestara, plaća se obiteljska članarina (55EUR/mj - obiteljska).
 • svaki član škole nogometa tj. njegov roditelj ili staratelj dužan je redovito podmirivati mjesečnu članarinu koja se podmiruje ukupno za jedanaest mjeseci u godini osim za mjesec srpanj i to u punom iznosu. Iznimno u slučaju organizacije treninga/natjecanja kroz srpanj Klub, u dogovoru sa rodteljima u to vrijeme akivnih članova, može dogovoriti i iznos i naplatu članarine za srpanj.
 • članarina se podmiruje do 20. u mjesecu za tekući mjesec i uplaćuje se na žiro-račun NK Mladost Buzin, odnosno u tajništvu kluba ili treneru.
 • u određenim okolnostima polaznik Škole nogometa može biti oslobođen plaćanja članarine i to u slijedećim slučajevima; ako je po pisanom zahtjevu oslobođen zbog posebnog socijalnog statusa utvrđenog na temelju vjerodostojne dokumentacije, ako je dijete poginulog Hrvatskog branitelja odnosno dijete oba preminula roditelja, te uz pisanu suglasnost/odluku Kluba ako kontinuirano nije trenirao duže od dva mjeseca zbog bolesti ili ozljede. Umjesto oslobađanja od plaćanja članarine može se donijeti i pojedinačna odluka o umanjenom iznosu članarine iz gornjih razloga.
 • u slučaju ne plaćanja članarine do 20. u mjesecu klub će poslati podsjetnik ili osobnim kontaktom podsjetiti roditelje o ne plaćenoj članarini. Ukoliko niti tada iz neopravdanih razloga ne bude uplaćena članarina, klub može polaznika Škole nogometa isključiti iz trenažnog procesa i igranja utakmica.
 • u slučaju da zbog financijskih poteškoća roditelj ili staratelj nije u mogućnosti u utvrđenom roku platiti članarinu, dužan je kontaktirati tajnika škole nogometa i trenera momčadi radi dogovora oko dinamike podmirenja dugova.
 • u slučaju ne podmirenih dugovanja, klub nije dužan izdati istupnicu iz kluba te može obavijestiti nadležne organizacije (ZNS i HNS) koje na zahtjev kluba mogu nakon provedenog disciplinskog postupka zabraniti nastupanje igrača u prijateljskim i prvenstvenim utakmicama.
 • Klub zadržava pravo izmjene i dopune uvjeta vezanih za plaćanje članarine.

Upute za uplatu članarine na klupski račun NK Mladost Buzin internet bankarstvom:

 • IBAN: HR6323900011100131027
 • Model / Poziv na broj:  HR00 OIB (djeteta/jednog za braću)
 • Opis: Članarina za MJESEC - Prezime i ime

Posljednja izmjena 1. siječnja 2023. godine.